Direktionen

Direktionen vid ÅMI består av följande medlemmar och ersättare:

ordförande: Anna Holmström (kontaktuppgifter: anna.h@aland.net, 040 73 55 222) med personlig ersättare Ingrid Nordberg

viceordförande: Johan Sjölund med personlig ersättare Elin Manselin

medlem: Tommy Nordberg med personlig ersättare Leif Karlsson

medlem: Fredrik Häggblom med personlig ersättare Monica Gruner

medlem: Maria Nygren med personlig ersättare Jan-Erik Berglund

medlem: Pipsa Juslin med personlig ersättare Mikael Lagström