Direktionen

Kontakt, direktionsordförande Anna Holmström

anna.h@aland.net 

tel: 040 73 55 222

 

Direktionen vid ÅMI består fr.o.m. 12.6.2024 av följande medlemmar:

  Medlem Personlig ersättare
ordförande Anna Holmström Jörgen Gustafsson
viceordförande Peter Lindbäck Cecilia von Weymarn
  Fredrik Häggblom Elias Lindström
  Elisabeth Storfors Petra Brunila
  Jesper Fröjdö Cecilia Wickström
  Pipsa Juslin Mikael Lagström