Kostnader och avgifter

Elever vid Ålands musikinstitut betalar en terminsavgift. Dessutom tillkommer kostnader för bland annat studiematerial, instrument och träningsdräkter.

Terminsavgifter

Maxavgift per termin och familj är 500€. I denna maxavgift ingår inte terminsavgift för Rytmis/juniorsång eller instrumenthyra. För fristående kurser faktureras ingen terminsavgift. För att beviljas maxavgift och syskonrabatt måste man ange samma vårdnadshavare som betalare för samtliga elever.

Vi fakturerar terminsavgiften i sin helhet:

 • Dans eller musik som huvudämne: 190€ per termin.
   
 • Tilläggsavgift för biämne: 130€ per ämne och termin.
   
 • Syskonrabatt: för syskon till elev som betalar 190€ i terminsavgift är terminsavgiften för huvudämne 140€.
   
 • Rytmis/juniorsång: 105€ per termin.

Om du vill säga upp din studieplats är det viktigt att du lämnar in din uppsägning i god tid innan terminen startar genom att skriftligt meddela kansliet på e-post ami@ami.ax. Meddela även kansliet vid uppsägningar under pågående läsår. Observera att efter terminsstart debiteras terminsavgiften till fullo om du har lämnat in din uppsägning för sent. På fritt formulerad ansökan riktad till ÅMI:s direktion kan om särskilda skäl föreligger ansökas om nedsättning av terminsavgift.

Instrument

Nybörjare kan hyra blåsinstrument, violin, cello och piano från musikinstitutet i mån av tillgång. Hyran för ett instrument är 50€ per termin. Övriga instrument får du köpa själv. Tänk på att alltid fråga läraren om råd angående instrument och övriga kostnader.

Övriga kostnader

För instrumental- och sångelever tillkommer kostnader för:

 • noter
 • studielitteratur och annat undervisningsmaterial
 • skötsel och eventuella reparationer av instrument.

För dansarna tillkommer kostnader för:

 • träningsdräkter
 • skor
 • uppvisningskläder.