Bleckblås

Bleckblåsinstrument, även kallade mässingsinstrument eller brassinstrument (brass är engelskans ord för mässing), är musikinstrument som huvudsakligen är tillverkade i metall (oftast mässing) och där toner alstras med läppteknik genom ett munstycke.

Exempel på bleckblåsinstrument är:

Trumpet

Trumpet har tillsammans med Kornetten det högsta registret bland bleckblåsinstrumenten . En modern trumpet har vanligtvis tre ventiler och är stämd i Bess eller C, men det finns trumpeter med fler ventiler och med andra stämningar. Man brukar räkna med att trumpeten har ett tonomfång på cirka två och en halv oktav, men en skicklig trumpetare kan ofta spela toner inom ett större område.

Se vår film om trumpet

Trombon

Trombon eller dragbasun är ett bleckblåsinstrument med cylindriskt tonrör och dragbygel, ibland kombinerat med en eller två extra ventiler. Ordet trombone är italienska och betyder stor trumpet. När man börjar spela trombon så har vi Plasttromboner och kompakttromboner lite lättare för nybörjare

Se vår film om trombon

Tuba

Tuba är ett bleckblåsinstrument, en tuba kan vara stämd i Bess, C, Ess eller F. Vanligast är Bastuban som ibland även kallas Blåsbas (då den vanligen tjänar som basinstrument), men andra storlekar inom instrumentfamiljen tubor förekommer, till exempel althorn, Barytonhorn och Eufonium

Se vår film om tuba

Euphonium

Eufonium (även skrivet Euphonium) är ett bleckblåsinstrument. Det är tenormedlemmen i tubafamiljen. Liksom bastuban har eufoniet en borrning som ökar konstant i storlek från ventildelen till klockstycket, så kallad konisk borrning, till skillnad från cylindriskt borrade instrument som bibehåller en konstant diameter på röret under en större del av instrumentets totala längd. Därför har eufoniet en rundare klang än trombonen trots att de spelar i samma tonregister. Vanligen har ett eufonium fyra ventiler.

Se vår film om euphonium

Valthorn

Valthorn är ett bleckblåsinstrument som utvecklats från det ventillösa jakthornet. I dag används Valthorn stämda i F och B♭. Ventilerna manövreras med vänster hand. Höger hand sticks in i klockstycket, vilket påverkar intonationen, dvs tonhöjden. När man vill börja spela Valthorn så får man börja med ett Barnhorn som är lite mindre och inte än ett vanligt Valthorn.

Se vår film om valthorn