Information till elever

Här har vi samlat praktisk information och annat som är bra att veta för dig som ska bli eller redan är elev vid Ålands musikinstitut.

När du blivit antagen 

Innan du blir antagen som elev vid Ålands musikinstitut behöver du lämna in din ansökan. Sen väntar inträdesprov och därefter besked om du blivit antagen eller inte. 

När du har blivit antagen skickar vi hem en anmälningsblankett tillsammans med ditt antagningsbesked:

  1. Fyll i anmälningsblanketten och komplettera med de uppgifter som saknas.
     
  2. Returnera sedan blanketten till kansliet genom att skicka per post eller lägga direkt i våra postlådor på Grindmattesvägen eller inne i entréerna om skolan är öppen.

Vi skickar också ut besked om du har fått en reservplats eller inte blivit antagen. Vi tar kontinuerligt in elever från reservlistan om platser blir lediga under året.

Återanmälan varje år

I slutet av april skickar vi ut återanmälningsblanketter för dig som vill fortsätta studera vid musikinstitutet. Blanketten ska du fylla i och returnera innan angivet datum.

Återanmälan gör vi för att uppdatera dina personuppgifter och kontrollera att alla elever vill fortsätta sina studier, alternativt avsluta sina studier. Om du är antagen som elev behåller du din plats tills du säger upp den. 

Rytmiselever som fyller 7 år måste söka in på musik eller dans för att få en plats till nästa läsår.

Ändring av studier

Ansök alltid om ändringar i dina studier innan terminerna börjar.

Inför ett nytt läsår ansöker du om biämnen under samma period som anmälan är öppen för nya studeranden vid musikinstitutet.

Avsluta studierna

Om du vill säga upp din plats under pågående läsår ska du alltid meddela kansliet på e-post ami@ami.ax.

Observera att efter terminsstart debiteras terminsavgiften till fullo om du har lämnat in din uppsägning för sent.