Musik

Som musikelev på Ålands musikinstitut får du undervisning i sång eller instrument en gång i veckan. Dessutom ingår lektioner i musikteori, musikkunskap, körsång och ensemblespel.

Hos oss kan du studera följande instrument:

 • Bleckblås: bastuba, trombon, trumpet och valthorn.
 • Gitarr och bas: elbas, elgitarr och klassisk gitarr.
 • Piano och klaver: piano, orgel* och dragspel*.
 • Slagverk.
 • Stråk: violin, viola, cello och kontrabas*.
 • Sång.
 • Träblås: fagott, klarinett, oboe, saxofon och tvärflöjt.  

*Erbjuds i mån av tillgänglig lärare.

Lektioner

Som musikelev får du enskild undervisning i ett obligatoriskt huvudämne en gång i veckan. Efter avlagt nivåprov 1 i huvudämne kan du även ansöka om ett biämne. Biämnen beviljas för ett år åt gången i mån av tillgängliga platser. Andra obligatoriska ämnen som musikteori och ensemblespel ges som gruppundervisning. 

I musikteori övar du ditt gehör och lär dig mer om musikens uppbyggnad. Musikteori är obligatorisk från och med det år du fyller 12 år, men om du vill kan du börja tidigare. Innan dess rekommenderar vi att du sjunger i kör för att öva upp gehöret och lära dig att musicera tillsammans med andra.

Ensemblespel innebär kör, orkester, band eller mindre grupper som musicerar tillsammans. Vi har många olika ensembler på olika nivåer.

Lektionerna är framförallt på eftermiddagar och kvällar, vi försöker anpassa lektionerna efter era önskemål. Vi förutsätter att våra elever regelbundet övar hemma på sitt instrument.

Åldersgrupper

Musikinstitutet vänder sig i första hand till barn och ungdomar i åldern 7 till 20 år. Undervisningen är indelad i två nivåer:

 • musikskola för barn och unga 7-18 år (sång 12-25 år)
 • musikinstitut 16-20 år (sång upp till 29 år).

Musikskolan består av tre grundkurser som eleverna slutför med cirka tre års mellanrum. Elever på institutsnivå arbetar i sin tur mot att ta sin examen inom en fyraårsperiod.

Oavsett nivå får eleverna avgångsbetyg när de genomfört sina fastställda kurser.

Inträdesprov till musik

När du gör inträdesprovet får du träffa några av institutets lärare, som gör ett kort gehörstest med dig. Det betyder att du ska härma rytmer, toner och små melodier som lärarna visar. Du ska också välja ut en kort enkel sång som du övar in på förhand och sjunger för lärarna utan ackompanjemang.

 • provet tar ungefär 10 minuter.
 • om du 12 år eller äldre bör du dessutom spela upp ett musikstycke på det instrument som du söker in på. För dig som är yngre än 12 år är det frivilligt.

Ansökan

Du kan söka till musikinstitutet från och med året du fyller 7 år. Undantaget är sång, där åldersgränsen 12 år. Yngre sångare är istället välkomna att delta i våra körer eller anmäla sig till juniorsång, som är solosång för elever i åldern 9-11 år. Under juniorsången sker undervisningen i grupper med tre elever. För juniorsång är det inget inträdesprov och antagning sker i anmälningsordning i mån av plats.

När du anmält dig och anmälningstiden är slut mejlar vi en tid till inträdesprovet till din e-postadress.