Stråkinstrument

Till denna familj hör violin (= fiol), altviolin, cello och kontrabas. Gemensamt för instrumenten är att man spelar dem med en stråke, som är gjord av trä och hästhår (tagel). Men man kan också spela genom att knäppa på strängarna med fingrarna.

Förutom stråken finns det många andra delar som ser liknande ut på stråkinstrument: alla har t.ex. en snäcka, stämskruvar, strängar, ett såkallat stall som håller upp strängarna och en kropp.

Violin och altviolin

Violinen är det minsta instrumentet i stråkinstrument-familjen och det som klingar ’ljusast’. Altviolinen är lite större och ’mörkare’. Violin och altviolin finns i olika storlekar, från kvarts storlek för mindre barn till full storlek för ungdomar och vuxna. Om man inte har ett eget instrument kan man låna från Åmi om man är elev.

Se vår film om fiol och violin

Cello

Störst är cellon, som är så stor att du sitter ner när du spelar. Längst ner på cellon finns ett stackel som du ställer på golvet och som hjälper dig att hålla upp instrumentet så att du kan röra dig fritt när du spelar.

Cello finns i olika storlekar, från kvartscello för mindre barn till cello i full storlek för ungdomar och vuxna. Om man inte har ett eget instrument kan man låna från Åmi om man är elev.

Se vår film om olika sätt att spela på en cello