Modern dans

Modern dans eller fridans är en samlingsbeteckning på en rad dansstilar som under 1900-talet och 2000-talet legat i grund för den sceniska konstnärliga dansens utveckling. De moderna dansströmmarna fokuserar på friare uttrycksformer och rörelsemönster än den  klassiska baletten.

I vår skola väljer många elever de kommersiella stilarna som bygger på street dansen, men vi inkluderar även delar ur jazzdanstekniken i de koreografier, som präglas av showkaraktär och utryck.

Elever som satsar på en bred utbildning arbetar med program som kombinerar den expressiva delen av moderna dansen med den klassiska skolningen.

Se vår film om modern dans