Musikteori

I musikteori lär du dig om hur musiken fungerar. När du lär dig mer om musik blir du både en bättre musiker och en bättre lyssnare.

Vad lär man sig? 

Vi lär oss om musikens olika. Vad saker heter i musikens värld, hur man läser, skriver och använder rytm, melodi och ackord. Vi börjar från det mest grundläggande och jobbar oss framåt i din egen takt.

För vem?

Musikteori kan alla läsa, även om man inte är elev på ÅMI! För dig som är musikelev på ÅMI är musikteori obligatoriskt från och med det år du fyller 12 år. Den som vill kan också börja med musikteori tidigare. Är du inte musikelev på ÅMI kan du läsa musikteori som fristående kurs.

När och hur?

Musikteori läser man i små grupper, 45 minuter en gång i veckan. Vi jobbar enligt individuell studieplan på egen hand.

Vill du börja på musikteori?

Ta kontakt med Marcus Gustafsson om du är intresserad eller anmäl dig direkt till Fristående kurser!