Affisch dans instrument

ÅMI:s dag

Instrument- och dansprovning samt öppet hus på ÅMI, Grindmattesvägen 7 och Dansskolan, Fabriksgatan 4. Kl 16.00-20.00

Inträffar: