stråkmusik

Kickoff stråkar

Stråk kl. 16.00-17.30

Plats: Ålands Musikinstitut
Inträffar:
-