Rytmis

Rytmis är en sammansättning av musiklekskola och danslekskola för barn i åldrarna 3-6 år. På lektionerna lär sig barnen på ett lekfullt sätt utveckla rytmkänsla, musikalitet, rörlighet och utforska sitt konstnärliga uttryck. Rytmis är en utmärkt introduktion för barn som vill fortsätta utöva dans eller spela ett instrument i ett framtida skede. Lektionerna, 45min/vecka, är indelade i två åldersgrupper: 3-4 år och 5-6 år, för att anpassa till barnens motoriska förutsättningar.

Ansökan

Till Rytmis är det inget inträdesprov och antagning sker i anmälningsordning samt i mån av plats.

Tänk på att Rytmiselever som fyller 7 år måste söka in på musik eller dans för att få en plats på musikinstitutet till nästa läsår.